Fist of the North Star: Legend of the True Savior

From Fist of the North Star Wiki
(Redirected from Toki Den)
Fist of the North Star: Legend of the True Savior
Raoh Legend Movie.png
Japanese Name 真救世主伝説 北斗の拳
Romaji Name Shin Kyūseishu Densetsu Hokuto no Ken
Director Takahiro Imamura
Hidehito Ueda
Toshiki Hirano
Kobun Shizuno
Producer Hideki Yamamoto
Naoki Miya
Kazuhiko Hidano
Tomonari Kato
Masayoshi Okawa
Writer Nobuhiko Horie
Yoshinobu Kamo
Katsuhiko Manabe
Toshiyuki Tabe
Music Yuki Kajiura
Studio TMS Entertainment
A.P.P.P.
Year(s) Aired March 11, 2006 -
October 4, 2008


Under Construction.png

Fist of the North Star: Legend of the True Savior (真救世主伝説 北斗の拳 Shin Kyūseishu Densetsu Hokuto no Ken) is a series of three animated films and two OVAs based on the Fist of the North Star series produced by TMS Entertainment.

Profile[edit]

Fist of the North Star: Legend of the True Savior series is a re-imagining of the original manga created for its 25th anniversary that updates and expands upon the characters and several new ones from Hokuto Gaiden.

Plot Summary[edit]

Legend of Raoh: Chapter of Death in Love[edit]

This section requires expansion.

Legend of Yuria[edit]

This section requires expansion.

Legend of Raoh: Chapter of Fierce Fight[edit]

This section requires expansion.

Legend of Toki[edit]

This section requires expansion.

Zero: Legend of Kenshiro[edit]

This section requires expansion.

Cast[edit]

Characters[edit]

Character Japanese voice actor English dub actor
Kenshiro Hiroshi Abe Robbie Daymond
Raoh Takashi Ukaji Jason Douglas
Toki Kenyu Horiuchi David Wald
Bat Daisuke Namikawa Mike Haimoto
Rin Maaya Sakamoto Bryn Apprill
Shu Hochu Otsuka Eliah Mountjoy
Souther Akio Otsuka Christopher Sabat
Yuria Yuriko Ishida TBA
Shin Takuya Kirimoto TBA
Fudo Daisuke Gori TBA
Shuren Nobuyuki Hiyama TBA
Rihaku Katsuhisa Hoki TBA
Rei Shin-ichiro Miki TBA
Ryuken Chikao Ohtsuka TBA
Jagi David Ito TBA
Huey Hiroshi Tsuchida TBA
Tou Yuko Kaida TBA
Ryuga Daisuke Sakaguchi TBA
Barga Masaki Terasoma TBA
Akashachi Nobuaki Kakuda TBA

New Characters[edit]

Character Japanese voice actor English dub actor
Reina Ko Shibasaki Alejandra Reynoso
Souga Unsho Ishizuka David Matranga
Pluto Masuo Amada TBA
Dharma Yusaku Yara TBA
Toby Yoshimitsu Shimoyama TBA
Sara Aya Hirano TBA
Jugai Rikiya Koyama TBA
Fugen Takeshi Aono TBA

Gallery[edit]

Site Navigation[edit]

Anime
Anime Fist of the North StarFist of the North Star 2Fist of the Blue SkyRe:Genesis
Movies and OVAs 1986 MovieNew Fist of the North StarLegend of the True Savior
Spin-offs Legends of the Dark KingDD Fist of the North Star (flash)
DD Fist of the North StarDD Fist of the North Star 2 + Strawberry Flavor
Live Action Live-Action FilmMusical
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.